Адресна допомога

У рамках реалізації обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015 – 2019 роки, розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 28.12.2016 №756 затверджено Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах у 2017-2019 роках.

Відповідно до цього Порядку адресна грошова допомога надається громадянам, які проживають на території Запорізької області на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю,   віком,  станом  здоров'я,  соціальним  становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або  повністю  не  має  (не  набула  або  втратила)  здатності  чи можливості  самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати  участь  у  суспільному  житті. 

Грошова допомога надається на підставі особистої заяви особи (або одного із членів його сім’ї), а інвалідам та дітям-інвалідам – на підставі особистої заяви або заяви одного із батьків, опікуна чи піклувальника (законного представника), в якій зазначаються підстави необхідності надання грошової допомоги та згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства.

До заяви додаються:

  • копія паспорта;

  • копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. У разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це контролюючий орган, подається копія паспорта з відміткою про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

  • копії документів, що підтверджують родинні стосунки та повноваження законного представника (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей та інші документи, які підтверджують родинні стосунки та повноваження законного представника);

  • документ медичного закладу про стан здоров’я особи або документ медико-соціальної експертизи, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності;

  • довідка про доходи за три місяці, що передують зверненню особи за грошовою допомогою, та/або документ, який підтверджує, що особа не перебуває на обліку в державній службі зайнятості.

У разі, якщо заявник у своїй заяві зазначив підставу для надання грошової допомоги не пов’язану зі станом здоров’я, то до заяви мають бути долучені ті документи, що підтверджують його право на отримання такої допомоги. У такому випадку документ медичного закладу не додається.  

Відповідне рішення щодо призначення грошової допомоги приймається комісією з питань надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, склад якої затверджується розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Завантажити бланк заяви


При виплаті адресної грошової допомоги комунальна установа «Комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр» Запорізької обласної ради інформує отримувачів допомоги шляхом СМС- розсилки.

Щодо стану допомоги отримувачам, при зазначенні у заяві номера мобільного телефону, буде надіслано коротке текстове повідомлення з номеру «DOPOMOGA».

За довідковою інформацією заявники можуть звернутись за телефонами 0503666202, (061) 764-16-27.

З нормативними документами за видами допомоги можна ознайомитися за посиланнями:

  • Рішення Запорізької обласної ради від 15.12.2016 № 46 «Про затвердження Порядку та умов надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, депутатами Запорізької обласної ради»
  • Рішення Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 34 "Про внесення змін до рішення Запорізької обласної ради від 15.12.2016 № 46 «Про затвердження Порядку та умов надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, депутатами Запорізької обласної ради»"
  • Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації від 28.12.2016 № 756 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах у 2017-2019 роках»
  • Рішення Запорізької обласної ради від 27.07.2017 № 9 "Про внесення змін до обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015 – 2019 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2014 № 28, зі змінами та доповненнями"
  • Лист ГУ ДФС у Запорізькій області від 17.02.2017 № 900/10/08-01-13-01-15 щодо оподаткування адресної грошової допомоги