Про нас

Комунальна установа «Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр» Запорізької обласної ради (надалі – Центр)  є бюджетною установою, яка займається питаннями автоматизації та інформатизації основних функцій діяльності організацій, установ системи праці та соціального захисту населення Запорізької області
(положення)

Відповідно до рішення Запорізької обласної Ради народних депутатів від 17.01.1992 №5 «Про склад комунальної власності Запорізької обласної Ради народних депутатів» Центр, з найменуванням «Інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ), м. Запоріжжя», входить до складу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.

Центр  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України та іншими нормативно-правовими актами з питань реалізації програм соціального захисту населення, нормами податкового законодавства України, що регулюють діяльність неприбуткових установ, іншими діючими нормативними актами України, рішеннями Запорізької обласної ради, наказами Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації.

Центр є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Запорізькій обласній раді та, за галузевою спрямованістю, підвідомчим Департаменту соціального захисту населення.

Умовно у діяльності Центру можна виділити 3 напрямки:

 1. Розробка, впровадження, супровід програмного забезпечення та його використання для виконання функцій соціального захисту населення.
 2. Здійснення заходів з реалізації державних програм, видатки на реалізацію яких враховані в обсягах міжбюджетних трансферів в обласному бюджеті, а також обласних програм з питань соціального захисту.
 3. Адміністративно-технічна діяльність.

 

Розробка, впровадження, супровід програмного забезпечення та його використання для виконання функцій соціального захисту населення

Центром супроводжується більше чотирьох десятків спеціалізованих програмних комплексів власної розробки та розробки ДП "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України", які дозволяють автоматизувати діяльність за такими напрямами як:

 • Адресна допомога;
 • Соціальне обслуговування;
 • Праця, зайнятість, соціальне страхування;
 • Економіка, фінанси, бухгалтерський облік та звітність.

Крім того спеціалістами Центру безпосередньо використовуються деякі з комплексів для виконання функцій соціального захисту населення, що дозволяє надавати допомогу більш ніж 500 тис. отримувачам пільг, допомог, субсидій та компенсацій.

Центром щомісяця здійснюється формування відомостей для виплати більш ніж 100 млн. грн допомоги населенню Запорізької області, здійснюється друк біля 85 тис. аркушів відомостей формату А3 та А4 на високошвидкісних лінійно-матричних принтерах.

Спеціалісти Центру реалізують пошукові запити від різноманітних відомств (у межах компетенції) щодо внутрішньо переміщених осіб та одержувачів допомог, здійснюють пошук людей, які незаконно отримують одну й ту саму допомогу у різних районах області, проводять моніторинг стану соціального захисту, здійснюють синхронізацію баз даних з Головним управлінням Пенсійного фонду України в Запорізькій області, здійснюють наповнення центрального сховища України за допомогою захищених шифрованих каналів.

Центром здійснюється аналіз заборгованості із заробітної плати, даних з невиробничого травматизму на підприємствах Запорізької області.

Надається допомога з консолідації даних у системі соціального захисту та формування зведеної фінансової звітності з використання коштів місцевого та державного бюджетів, створення різноманітних звітів.

 

Здійснення заходів з реалізації державних програм, видатки на реалізацію яких враховані в обсягах міжбюджетних трансферів в обласному бюджеті, а також обласних програм з питань соціального захисту

З 2012 року на Центр покладено функції з виплати допомог як безпосередньо населенню Запорізької області так і організаціям, які надають населенню пільгові послуги.

В рамках цієї діяльності розроблено та заключено біля 300 договорів між Центром, установами соціального захисту населення, організаціями, які надають пільгові послуги населенню, банківськими установами та УДППЗ «Укрпошта».

Виплати здійснюються за наступними напрямками:

 1. видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни, у т. ч. учасників антитерористичної операції на Сході України (КТКВК 090417);
 2. компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування (КТКВК 091303);
 3. пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (КТКВК 090212);
 4. Обласна програма «Назустріч людям» (КТКВК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»):
 • Надання щорічної грошової допомоги до Міжнародного дня громадян похилого віку особам, яким виповнилось 90 років і більше;
 • Надання членам сімей загиблих ветеранів війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав, та учасникам антитерористичної операції на Сході України компенсації вартості житлово-комунальних послуг та твердого палива і скрапленого газу у розмірі додаткової 50-відсоткової знижки в межах норм, передбачених чинним законодавством;
 • надання адресної грошової допомоги (раз на рік) інвалідам, які знаходяться на програмному гемодіалізі в розмірі, що не перевищує 50% прожиткового мінімуму на момент звернення для відповідної категорії громадян;
 • фінансування гарячого харчування громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі не менше ніж два рази на тиждень;
 • виплата допомоги до Дня Перемоги;
 • надання компенсації різниці в пільгах особам, які мають особливі (особливі трудові) заслуги перед Батьківщиною, та членам їх сімей, які проживають разом, дружинам (чоловікам), батькам померлих Героїв Радянського Союзу;
 • надання одноразової адресної грошової допомоги особам, які супроводжують учасників антитерористичної операції на лікування у медичні заклади, на оплату їх тимчасового проживання;
 • надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції на компенсацію витрат, пов’язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва;
 • надання щорічної адресної грошової допомоги до Дня захисника Вітчизни України (14 жовтня) інвалідам та учасникам бойових дій на територіях проведення антитерористичної операції на Сході України.

 

Виплата адресної грошової допомоги громадянам

З 01.01.2017 відповідно до рішень Запорізької обласної ради від 15.12.2016 № 46 «Про затвердження Порядку та умов надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, депутатами Запорізької обласної ради» (зі змінами) та від 15.12.2016 № 44 «Про внесення змін до обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015 – 2019 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2014 № 28, зі змінами та доповненнями», а також розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації від 28.12.2016 № 756 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах у 2017-2019 роках» на комунальну установу «Комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр» Запорізької обласної ради покладено функцію з надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Грошова допомога надається громадянам, а також іноземцям та особам без громадянства, які проживають на території Запорізької області на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі особам, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» за рахунок фонду депутатів Запорізької обласної ради та у межах затверджених бюджетних асигнувань Центру.

 

Адміністративно-технічна діяльність

Парк засобів обчислювальної техніки установ соціального захисту населення станом на 01.01.2016 складається з 1926 персональних комп'ютерів, 168 серверів, 1018 принтерів та іншого обладнання, що потребує обслуговування та ремонту.

Спеціалістами центру здійснюються:

 • ремонт, профілактика та технічне обслуговування засобів обчислювальної та офісної техніки;
 • адміністрування, встановлення, супровід системного та прикладного програмного забезпечення;
 • роботи у сфері безпеки та захисту інформації, усунення вірусних загроз та їх наслідків;
 • впровадження, обслуговування та ремонт інформаційно-обчислювальних та телекомунікаційних мереж;
 • впровадження доступу до мережі Інтернет;
 • встановлення систем відеонагляду та охоронної сигналізації;
 • встановлення та ремонт систем телефонного зв'язку;
 • для інтернатних установ розробляються плани заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий періоди, проведення енергетичного аналізу заходів, направлених на зниження енергоспоживання установами, здійснюється спостереження за динамікою енергоспоживання.

Щомісячно виконуються ремонт та технічне обслуговування біля 30-50 одиниць техніки.


За всіма напрямками діяльності надаються консультативна, методична, віддалена допомоги, організовується навчання фахівців, здійснюються виїзди до установ соціального захисту з метою оперативного усунення несправностей та надання допомоги.

Усі послуги, що надаються комунальною установою "Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр" Запорізької обласної ради установам соціального захисту населення, є безкоштовними (за винятком матеріальних витрат установ у випадку придбання ними запасних частин, що надаються до Центру з метою відновлення засобів обчислювальної та офісної техніки).